בשביל תלמידי בתי הספר העל יסודיים

בשביל תלמידי בתי הספר העל יסודיים

החלת המודל השש שנתי בבתי הספר. בניית 4 קמפוסים בעיר: רמון, הדרים, מוסינזון והשקמים

במהלך לימודיהם עוברים רוב התלמידים לפחות שלושה מעברים: מגן לבית-ספר יסודי,מיסודי לחטיבת-הביניים ומחטיבת-הביניים לחטיבה העליונה. מעבר משלב לשלב קוטע את הרצף באוכלוסיית התלמידים, בתפיסה החינוכית, בסביבה הלימודית, בצוות המורים, בהנהלה ואף בתוכניות הלימוד. קטיעת הרצף פוגמת בהתפתחותם של התלמידים. בכוונתי לפעול לשינוי המערך הקיים בעיר, לבטל את חטיבות הביניים ולעבור למבנה של ז-י"ב, כפי שפועלות מערכות החינוך בערים המובילות בארץ.

– הקמת מרכזי למידה חינמיים לתלמידים מתקשים.
– הקמת קו "שאטלים" ייעודי בסבסוד העירייה לתלמידי העל יסודי.
– פסיכומטרי מסובסד לכל תלמידי י"ב.
– מורים פרטיים עלינו במסגרת המלגה הייעודית, סטודנטים תושבי הוד השרון יתנו שיעורים פרטיים לתלמידי העיר במקצועות הליבה.
– הורים כחלק אינטגרלי מתהליך החינוך כמדיניות מנחה, חשוב לטפח את נושא מעורבות ההורים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית מגיל הגן ועד סיום החטיבה העליונה. להגביר את מעורבות ההורים בצמתים החשובים כמו בחירת מגמות, הכנה לצה"ל, התנדבות בקהילה ועוד.

סגירת תפריט
נגישות